Tehtävämme

Tavoitteena edistää kuntoutujan toiminta- ja kommunikointikykyä kiinteässä yhteistyössä kuntoutujan lähiyhteisön kanssa.

Krista Heimonen

Krista Heimonen
Valviran (www.valvira.fi) laillistama puheterapeutti, FM, NDT (Bobath). Kelan avostandardia noudattava palveluntuottaja Uudellamaalla.

Vuonna 1999 Oulun  yliopistosta valmistumisen jälkeen ja jo sitä ennen kokemusta on kertynyt kehitysvammaisuudesta, liikuntavammaisuudesta, neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista, eri asteisista kielellisistä erityisvaikeuksista ja puhemotoriikan ja syömisen vaikeuksista. Olen hankkinut lisäopintoja Aachenin ja Helsingin yliopistossa. Lähellä sydäntäni on erityisesti AAC-keinojen käyttö, kerrontataidot (narratiivi) ja syömiseen liittyvät haasteet.

Pyrin pitämään ammattitaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti ja osallistumalla alan konferensseihin (mm. ISAAC -International Society for Augmentative and Alternative Communication, IALP -International Association of Communication Sciences and Disorders).

Koulutuksia on vuosien varrella kertynyt yrittäjyyskoulutuksen lisäksi erilaista ammatillisesti kiinnostavaa.  Olen valmistunut NDT/Bobath-terapeutiksi ja suorittanut siihen liittyvän puheterapeuttisen lisäkoulutuksen, minkä pohjalta kokonaisvaltainen lähestymistapa terapiaan on vahvistunut.  Olen käynyt  Castillo Moralesin perus- ja täydennyskoulutuksen. Minulla on suun ja kasvojen aluetta kuntouttavia menetelmäkoulutuksia, kuten OPT -menetelmä (OPT 1, 2, apraxia, feeding), SOS (Sequential Oral Sensory), DTTC, Myofunktionaalinen terapia sekä kinesioteippaus. Muista koulutuksista mainittakoon PECS (Picture Exchange Communication System) ja Hanen (It Takes Two to Talk -The Hanen Program). Pyrin uudistumaan ja haen uutta koulutusta asiakkaideni tarpeiden mukaan.

Kuulun alani yhdistyksiin (Suomen Yrittäjät, Suomen Kuntoutusyrittäjät, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, NDT-yhdistys, Suomen Orofakiaalisen Terapian Yhdistys, Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys) ja seuraan alani julkaisuja. Pyrin kartoittamaan kunkin asiakkaan tilanteen yksilöllisesti ja tekemään moniammatillista yhteistyötä kuntoutujan kaikkia kuntoutustavoitteita kunnioittaen, kuntoutujan ja perheen tarpeet keskipisteenä. Kun terapia jossain vaiheessa loppuu, toivon voivani sanoa: ”Me teimme sen yhdessä!”

Vapaa-ajallani rentoudun lasteni kanssa ja kulttuurimenoissa, uimassa ja lenkillä.

Yritys

Lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää yksilöterapian, lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin, AAC-keinojen suunnittelun, mukaan lukien kommunikaation apuvälineiden käytön valinnan ja käytön ohjaamisen. Terapian järjestäjänä ja rahoittajana voi olla Kela, jolloin kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Lisää tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot löydät Kelan verkkosivuilla www.kela.fi > yhteystiedot

Maksajana voi olla myös keskussairaala, kotikunta tai asiakas itse.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä.

Terapiajakson alkaessa tehdään aina yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu lähettävän tahon puheterapeuttiseen tutkimukseen, johon myös hoitava puheterapeutti joskus osallistuu. Terapian tavoitteista ja toimintamalleista sovitaan yhdessä allekirjoitettavan terapiasopimuksen avulla. Sopimuksen lisäksi asetetaan ja arvioidaan yksilöityjä tavoitteita mm. GAS -menetelmän (https://www.kela.fi/GAS-menetelma) mukaisesti. Terapiatilojen sisältöä, terapiamateriaalia ja laitteistoa päivitetään jatkuvasti kuntoutujien tarpeita vastaavaksi.

Puheterapiaa on mahdollista toteuttaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Myös saksan kielen käyttö mahdollista. Terapiaa voidaan toteuttaa arkipäivisin pääsääntöisesti 8-16 välillä ja joustavasti myös muina aikoina kuntoutujan ja hänen perheensä tarpeiden mukaan.

Olen Kelan yhteistyökumppani ja toimin Kelan 2019 määrittämän palvelukuvauksen mukaisesti.

Yhteystiedot

KH-terapia
Krista Heimonen
Vanha Aurinkomäentie 3c
00730 Helsinki

Sähköposti: khterapiaoy@gmail.com

Puh. 044 0454909

Terapian toteutuspaikat: kuntoutujan koti, koulu, päiväkoti tai muu toimintaympäristö sekä vastaanottotila vanha Aurinkomäentie 3c, Helsinki. Terapiatilat ovat AVIn hyväksymät.