KH-terapia
  KH-terapia
Lasten ja nuorten puheterapiaa
header-wave

Krista Heimonen

Olen erikoistunut lasten ja nuorten puheterapiaan. Teen työtäni intohimolla ja haen jatkuvasti kouluttautumalla uutta tietoa kunkin asiakkaani tarpeisiin. Olennaista työskentelyssäni on:

Tehtävämme

Oikeat lähtökohdat

Kuntoutus lähtee aina asiakkaan omista lähtökohdista. Pyrin tekemään työni asiakkaan arjessa, läpinäkyvässä, avoimessa ja kiinteässä suhteessa kuntoutujan lähiyhteisön kanssa.

Yhteisöllisyys

Arkeen apua

Yhteistyö

Eläinavusteinen kuntoutus

Eläinavusteista terapiaa antaa terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattihenkilö, joka käyttää eläintä apuna työssään. 

Eläinavusteisessa kuntoutuksessa eläin on terapeutin työpari. Kuntoutus on tavoitteellista ja kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa kuntoutusta, joka suunnitellaan yksilöllisesti kunkin kuntoutujan tarpeiden mukaan.

Tällä hetkellä kaikki asiakaspaikat täynnä.