Kelan palveluntuottaja

header-wave

Kelan palveluntuottaja

Toteutan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa ja minulla on 2023 lähtien voimassaoleva sopimus puheterapiapalveluiden tuottamisesta. Puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja palveluiden tuottamisessa noudatetaan Kelan 2023 palvelukuvausta.

Kuntoutuksesta, matkakorvauksista, vammaisetuuksista, etuuskohtaisista palvelunumeroista ja Kelan toimistojen osoitteista saat lisätietoja Kelan sivustolta alla olevien linkkien kautta:

Vaikeavammaisten lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan vaikeavammaista kuntoutujaa mahdollisimman itsenäiseen ja täysipainoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Kela järjestää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta alle 16-vuotiaille lapsille.

Lähteet ja lisätietoa:
www.kela.fi
Kelan palvelukuvaus