Puheterapia

header-wave

Puheterapia

Lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää yksilöterapian, lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin, AAC-keinojen suunnittelun, mukaan lukien kommunikaation apuvälineiden käytön valinnan ja käytön ohjaamisen. Terapian järjestäjänä ja rahoittajana voi olla Kela, jolloin kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Lisää tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot löydät Kelan verkkosivuilla www.kela.fi > yhteystiedot

Maksajana voi olla myös keskussairaala, kotikunta tai asiakas itse.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä.

Terapiajakson alkaessa tehdään aina yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu lähettävän tahon puheterapeuttiseen tutkimukseen, johon myös hoitava puheterapeutti joskus osallistuu. Terapian tavoitteista ja toimintamalleista sovitaan yhdessä allekirjoitettavan terapiasopimuksen avulla. Sopimuksen lisäksi asetetaan ja arvioidaan yksilöityjä tavoitteita GAS -menetelmän (https://www.kela.fi/GAS-menetelma) sekä ICF-luokitusta https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus hyödyntäen. Terapiatilojen sisältöä, terapiamateriaalia ja laitteistoa päivitetään jatkuvasti kuntoutujien tarpeita vastaavaksi.

Puheterapiaa on mahdollista toteuttaa suomen kielellä. Myös ruotsin, englannin ja saksan kielen käyttö mahdollista. Terapiaa voidaan toteuttaa arkipäivisin pääsääntöisesti 8-16 välillä ja joustavasti myös muina aikoina kuntoutujan ja hänen perheensä tarpeiden mukaan.

Olen Kelan yhteistyökumppani ja toimin Kelan 2023 määrittämän palvelukuvauksen mukaisesti.