Eläinavusteinen kuntoutus

header-wave

Eläinavusteinen kuntoutus

Eläinavusteinen puheterapia


Eläinavusteista terapiaa antaa terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattihenkilö, joka käyttää eläintä apuna työssään. Eläinavusteisessa kuntoutuksessa eläin on terapeutin työpari. Kuntoutus on tavoitteellista ja kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa kuntoutusta, joka suunnitellaan yksilöllisesti kunkin kuntoutujan tarpeiden mukaan. Minulla on tällä hetkellä meneillään koulutus eläinavusteisten menetelmien käyttöön (Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® -koulutusohjelma 30 op) ja eläintyöpari testataan soveltuvuustestillä, jolloin se on oikeutettu työhuivin käyttöön ja diplomiin. Työssä huomioidaan aina eläimen hyvinvointi ja näin ollen eläinavusteisessa työssä on ennakoitu eläinavusteisen työn riskit ja turvallisuus. Eläin toimii terapiassa mm. rauhoittajana, motivoijana ja auttaa vuorovaikutussuhteen luomisessa.

Eläintyöparinani on Helle-niminen, Neva Masquerade -rotuinen kissa. Sosiaalisuutensa vuoksi se soveltuu hyvin terapiatyöhön ja rodulla on havaittu olevan matala allergeenipitoisuus.

Puheterapiaa karvatassun tukemana (pdf)