Periaatteet

header-wave

Periaatteet

Olen koulutukseni ja asiakastyöni kautta erikoistunut lasten puheterapiaan. Teen työtäni intohimolla ja haen jatkuvasti kouluttautumalla uutta tietoa kunkin asiakkaani tarpeisiin. Ajattelumallini on NDT-koulutukseni pohjalta toiminnallinen ja siksi katson asiakkaitani kokonaisuutena, kokonaismotoriikka huomioiden. Kuuntelen ja kunnioitan asiakasperheiden tarpeita ja huomioin heidän voimavaransa kuntoutusta suunnitellessani. Pyrin myös upottamaan kuntoutustavoitteita asiakkaan arkeen.

Arvostan tiedon kulkua ja pyrin tekemään työtäni läpinäkyvästi ja avoimesti niin, että kuntoutujan lähipiiri saa tietoa kuntoutuksen tavoitteista ja edistymisestä tiiviisti. Tiedonsiirrossa eri kuntoutusympäristöjen välillä voimme käyttää asiakkaan omaa laitetta, terapiavihkoa tai Signal-sovellusta tietoturva huomioiden.